W dniach 17-19 września 2018 r. odbędzie się XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, najważniejsze wydarzenia naukowe w kraju w obszarze marketingu i zachowań nabywców. 

Hasło przewodnie tegorocznej edycji zjazdu to: Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja.

Organizatorami tej konferencji są trzy Katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: Katedra Strategii Marketingowych, Katedra Handlu i Marketingu oraz Katedra Marketingu Produktu. Weźmie w niej udział około 240 naukowców z kilkudziesięciu ośrodków naukowych z kraju i zagranicy.

Wydarzenie to jest doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad wyzwaniami płynącymi z zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, a także integracji środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z nauką, dydaktyką i praktyką. Najbliższy Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji jest okazją do eksploracji dotychczasowych i odkrywania nowych obszarów badawczych, w szczególności poszukiwania horyzontów wiedzy o marketingu i zachowaniach nabywców. W ten sposób przyczyni się do pielęgnowania wieloletniej tradycji współpracy i zacieśniania więzi przedstawicieli środowiska akademickiego.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie wydarzenia.