Zespół Ośrodka Historii UEP działający przy Bibliotece Głównej, przy współpracy z Wydziałem Towaroznawstwa UEP, przygotował wystawę „Towaroznawstwo. Wyższa Szkoła Handlowa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926–2015”. Ekspozycja towarzyszyła rozpoczęciu (w dniu 22 czerwca 2015 r.) Międzynarodowej Konferencji Towaroznawczej (IComSC) oraz uroczystościom związanym z jubileuszem 65-lecia istnienia kierunku Towaroznawstwo na UEP.

Od dnia 3 sierpnia 2015 r. wystawę można oglądać w Czytelni Książek.

fot. Artur Wierzbicki

6 sierpnia 2015
Biblioteka pozyskała bezpłatny dostęp testowy do multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service, narzędzia online umożliwiającego jednoczesne przeszukiwanie pełnotekstowych baz danych subskrybowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Z funkcjonalnościami multiwyszukiwarki można zapoznawać się do dnia 1 października 2015 roku.

26 sierpnia 2015
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyła w seminarium naukowym „Aktualne zasady oceny czasopism naukowych w Polsce. Indeksowanie i rozwój periodyków” zorganizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.