Aktualności

Absolwent UEP współprzewodniczącym Zespołu ds. Systemu Finansów PublicznychPrezydent Bydgoszczy reprezentuje stronę samorządową, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących gremiów: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP. Prezydent Bruski został wysunięty na współprzewodniczącego Komisji Wspólnej z ramienia polskich samorządów. Zespołem pokieruje wespół z reprezentującą stronę rządową Hanną Majszczyk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.


Rafał Bruski

Polski polityk, urzędnik samorządowy, od 2010 r. prezydent Bydgoszczy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i bankowość na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów, prawa podatkowego Unii Europejskiej.