W dniu 8 stycznia 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Miasta Poznania p. Jakuba Jędrzejewskiego odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, inaugurujące XII edycję Konkursu.

Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz startupy z Poznania i Powiatu Poznańskiego mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy przygotowaniu zgłoszenia aplikacyjnego, którą oferuje Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą na Al. Marcinkowskiego 20 w Poznaniu (www.pfpk.pl). Osobą do kontaktu jest p. Maciej Kucharczak – tel. (61) 855-64-82, e-mail: m.kucharczak@pfpk.pl.

Zachęcamy również serdecznie do wzięcia udziału w konkursie przedsiębiorców-migrantów, którzy osiedlili się i prowadzą działalność gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej. Aktywnego wsparcia w przygotowaniu wniosku konkursowego udzielą zainteresowanym pracownicy Migrant Info Point, który działa w Collegium Chemicum UAM na ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu (www.migrant.poznan.pl). MIP działa w każdy wtorek i czwartek, w godzinach: wtorek - 14-20, czwartek - 9-15. Osobą do kontaktu jest p. Karolina Sydow – tel. (61) 829-11-00 (w godzinach otwarcia MIP), e-mail: karsyd@amu.edu.pl.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Wśród fundatorów nagród dodatkowych znajdują się m.in.:

 ·        Międzynarodowe Targi Poznańskie - nagrody w postaci zapewnienia bezpłatnego soiska na wybranej imprezie targowo-wystawienniczej,

·        PKO Bank Polski - nagrodę pieniężną,

·        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - nagroda w postaci zapewnienia bezpłatnych studiów podyplomowych na wybranym kierunku,

·        Business Consulting Center Sp. z o.o. - pakiet Bee Office.

Wszelkie informacje nt. konkursu otrzymać można w Biurze Konkursu, które znajduje się w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP w  Poznaniu, ul. Matejki 50, pok. 105, tel. (61) 878-47-77, e-mail: dgr@um.poznan.pl, na stronie internetowej www.lidermsp.poznan.ploraz na profilu FB  www.facebook.com/poznanbiznespartner      


Serdecznie zapraszamy! Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny!!!