W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” POWR.03.05.00-00-Z011/17 sfinansowany został zakup bazy Statista na bieżący rok kalendarzowy. Kierowniczką projektu współfinansowanego przez UE jest dr Anna Waligóra.

Statista jest platformą zawierającą dane gromadzone przez instytuty badań rynku i opinii oraz dane pochodzące z sektora gospodarki i statystyki urzędowe. Baza umożliwia dostęp do danych statystycznych, prognoz, dokumentacji, raportów. Platforma jest zbiorem informacji na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych.

Zapraszamy do korzystania w ramach zasobów Biblioteki Głównej UEP:

Adres bazy dla użytkowników przebywających na terenie UEP:
https://www.statista.com/

Adres bazy dla użytkowników poza UEP (zdalny dostęp po zalogowaniu się tj. wpisaniu numeru karty czytelnika Biblioteki Głównej UEP i hasła [miesiąc i dzień urodzin]):
http://HAN3.ue.poznan.pl/han/statista/