To był zdecydowanie dobry rok dla naszej Uczelni!


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu potwierdził swoją silną pozycję w licznych rankingach oceniających poziom kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce i zagranicą. Największym naszym sukcesem był awans w międzynarodowym rankingu Eduniversal do kategorii czterech Palm – uzyskaliśmy tytuł „TOP business school with significant international influence”, który otrzymuje jedynie 200 najlepszych uczelni z całego świata. Ponadto w zestawieniu „Eduniversal Ranking of the best Master & MBA” wyróżnienie uzyskało aż 19 programów studiów realizowanych na UEP – takim wynikiem nie może poszczycić się żadna inna polska uczelnia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał także prestiżową nagrodę, przyznawaną przez międzynarodowy portal internetowy StudyPortals. Nasza Uczelnia została doceniona przez zagranicznych studentów, którzy odwiedzili Poznań w ramach programu Erasmus+. Otrzymaliśmy 9,5 punktu w dziesięciostopniowej skali, zdobywając nagrodę Outstanding International Student Satisfaction Award 2015.  Nadal wysoko oceniają nas doktoranci, co potwierdza tegoroczna VIII edycja Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2015, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu znalazł się w elitarnym gronie 10 uczelni, które otrzymały tytuł Startup Friendly.


Staramy się, aby Uczelnia prężnie rozwijała się, nadążała za zmianami rynkowymi, przygotowywała studentów zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej. W tym celu na Uczelni został powołany Konwent, w skład którego wchodzą znamienici przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także praktycy biznesu. Konwent UEP jest organem, do zadań którego należy m.in. wyrażanie opinii dotyczących kierunków rozwoju Uczelni, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi praktyk studenckich, tworzenie rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów UEP, wspieranie konkurencyjności Uczelni, a także promowanie jej w kraju i za granicą.


Mijający rok był ważny dla społeczności akademickiej również ze względu na oficjalne otwarcie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Jest to budynek na miarę XXI wieku, wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Ponadto w ramach projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” na naszej Uczelni powstało 7 specjalistycznych pracowni badawczych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej UEP znajduje się obecnie w czołówce instytucji z najlepszą bazą dedykowaną nauce.


W 2015 r. zakończył się największy w historii Uczelni projekt miękki „Kadry dla Gospodarki”. Projekt Kadry dla Gospodarki  miał na celu podniesienie atrakcyjności absolwentów UEP na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy poprzez zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia.


W mijającym roku udało nam się po raz kolejny zorganizować wiele ciekawych wydarzeń i zaprosić w nasze mury wielu znamienitych gości. Odwiedzili nas m.in.: członek Rady Polityki Pieniężnej prof. dr hab. Jerzy Hausner, były Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej dr László Andor, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Ponikiewski, Ambasador Irlandii Gerard Keown.


Podtrzymując miano najbardziej rozbieganej uczelni w Polsce w kalendarzu imprez sportowych organizowanych przez UEP nie zabrakło kolejnej edycji Biegu Volkswagen Ekonomiczna Piątka oraz Enea Ekonomiczny Marsz na Piątkę. W 2015 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy również nietypowe zawody – bieg po schodach w Collegium Altum UEP. Zwycięzca prawie 400 schodów pokonał w 1,5 min.


Przed nami 2016 rok. Dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadchodzący rok będzie czasem szczególnym – świętować będziemy jubileusz 90–lecia istnienia Uczelni. Główne jubileuszowe obchody zaplanowane są na maj 2016 r. Szczegółowy harmonogram obchodów wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.