Naukowcy UEP zostali wybrani na członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Komitet Nauk Demograficznych PAN

dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
prof. dr hab. Elżbieta Gołata

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

prof. dr hab. Bazyli Czyżewski
prof. dr hab. Marian Gorynia
prof. dr hab. Witold Jurek
prof. dr hab. Marek Ratajczak

Komitet Nauk o Finansach PAN

dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP
prof. dr hab. Maciej Żukowski

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

prof. dr hab. Szymon Cyfert
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz

Serdecznie gratulujemy!