Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną, zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej będą prowadzone zdalnie, z wyjątkiem części zajęć dla studentów studiów anglojęzycznych, zajęć dla studentów z wymiany międzynarodowej oraz tych laboratoriów i ćwiczeń na studiach w języku polskim, których ze względu na wymaganą aparaturę lub oprogramowanie nie da się przeprowadzić na odległość.
 
W trybie zdalnym utrzymane zostaną także konsultacje dla studentów. Szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia zajęć w ramach pozostałych form kształcenia znajdują się w zarządzeniu (link).
 
Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Głównym narzędziem do prowadzenia zajęć będzie aplikacja MS Teams.
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią zarządzenia oraz wypowiedzią rektora UEP. prof. Macieja Żukowskiego.