Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r. nadał prof. dr hab. Ewie Sikorskiej, dyrektorce Instytutu Nauk o Jakości, tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności żywienia.


Serdecznie gratulujemy!