Magister Katarzyna Włosik, doktorantka w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, otrzymała grant Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na 3-miesięczny pobyt naukowy na Uniwersytecie w Tübingen w Niemczech i realizację projektu „Cryptocurrencies as a new segment of financial investments”.

Stypendium to jest przeznaczone dla absolwentów, doktorantów oraz młodych naukowców, a jego celem jest umożliwienie realizacji projektu badawczego na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy!