Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Sukces naukowca z UEP

Publikacja w Journal of World Business.
Artykuł współautorstwa dra Piotra Trąpczyńskiego z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej pt. "Institutional Difference, Organizational Experience, And Foreign Affiliate Performance: Evidence From Polish Firms" ukaże się wkrótce w Journal of World Business (lista A MNiSW, 35 pkt). Journal of World Business jest jednym z wiodących na świecie czasopism naukowych z dyscypliny biznesu międzynarodowego. Artykuł powstał we współpracy z Prof. Elitsą R. Banalievą z Northeastern University (USA), znaną autorką publikacji m.in. w prestiżowych Strategic Management Journal czy Journal of International Business Studies.

Analizy przeprowadzone przez Piotra Trąpczyńskiego i Elitsę R. Banalievę bazują na ekonomii instytucjonalnej i teoriach uczenia się organizacji i dotyczą wpływu różnic w otoczeniu instytucjonalnym pomiędzy krajami i ich wpływu na wyniki ekonomiczne zagranicznych spółek zakładanych przez polskie przedsiębiorstwa. Obecne badanie różnicuje pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi różnicami, co stanowi nowe podejście w tego typu badaniach. Wyniki wskazują na to, że polskie firmy lepiej radzą sobie w krajach o niższym niż o wyższym poziomie rozwoju instytucjonalnego względem Polski. Ponadto, autorzy po raz pierwszy w tej dyscyplinie naukowej różnicują pomiędzy rolą uprzedniego doświadczenia firmy zdobytego w krajach podobnych do kraju obecnej ekspansji oraz w krajach odmiennych. Doświadczenie zdobyte w odmiennych kontekstach okazuje się łagodzić negatywny wpływ bardziej wymagających warunków działania w krajach wyżej rozwiniętych.

Artykuł jest pierwszą z cyklu powiązanych prac prezentujących wyniki tej szerszej kooperacji autorów z kilku krajów.