27 października 2016 roku, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP, otworzył II Międzynarodową Konferencję Naukową pn. "Nieruchomość w przestrzeni", która odbyła się w Auli UEP.

24 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu nowej fabryki modelu Volkswagen Crafter w Białężycach koło Wrześni.

20 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji pn."16+1 High-Level Academic Forum:Opportunities and Challenges of Belt and Road Initiative”, która obyła się w Intercontinental Hotel w Warszawie. W tym samym dniu Rektor wziął udział w ceremonii wręczenia nagród Akademickich Mistrzostw Polski 2015/2016, która odbyła się podczas uroczystej Gali Sportu Akademickiego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

19 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z delegacją z Chin, która przyjechała do Polski w celu podpisania porozumienia o utworzeniu pierwszej sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin. Inicjatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.W tym samym dniu Rektor otworzył międzynarodową konferencję pn. International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice (ICAFFI 2016), która odbyła się w hotelu Mercure Poznań Centrum.

17 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył uroczystej promocji doktorów habilitowanych i doktorów połączonej z wręczeniem nauczycielom akademickim dyplomów do nagród Rektora. Spotkanie odbyło się w Auli UEP.17 października 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP, uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

15 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział  w uroczystej inauguracji oraz absolutorium Executive MBA i MBA, które odbyły w sali 111A.
W tym samym dniu Rektor wziął udział w uroczystości inauguracyjnej i absolutoryjnej MBA Poznań-Atlanta.

14 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości oficjalnego wręczenia Stypendiów Miasta Poznania 2016/2017 dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących naukę na poznańskich uczelniach. Uroczystość odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
W tym samym dniu Rektor wziął udział w spotkaniu pn. Aktualizacja strategii rozwoju miasta Poznania 2020+, które odbyło się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

13 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył międzynarodową konferencję naukową European R Users Meeting, która odbyła się w Auli UEP.

12 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, zainaugurował nowy rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

11 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

10 października 2016 roku Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

7 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

6 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

6 października 2016 roku Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

5 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej.
W tym samym dniu Rektor wziął udział w spotkaniu z władzami Klubu Partnera, które odbyło się w sali 103A.

4 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

4 października 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP, uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

3 października 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3 października 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.