29 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w kolacji pożegnalnej dla uczestników szkoły letniej z Chin. Spotkanie odbyło się w restauracji Piano Bar w Poznaniu.

27 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP,  wygłosił wykład dla słuchaczy szkoły letniej z Chin na temat „Labour market and education in Poland”. Wykład odbył się w sali 111A.

21 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w kolacji powitalnej dla uczestników szkoły letniej z Chin. Spotkanie odbyło się w restauracji Rynek 95 w Poznaniu.

20 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z dr Dominiką Wranik z Uniwersytetu Dalhousie w Halifax w Nowej Szkocji (Kanada). Rozmowy dotyczyły współpracy obu uczelni.
W tym samym dniu Prorektor przywitał uczestników 2-tygodniowej Szkoły Letniej dla studentów z Chin zorganizowanej przez Biuro Studiów Anglojęzycznych. Spotkanie odbyło się w sali 111.  

17 lipca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Stefanem Antkowiakiem, Prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Tematem rozmowy było rozwijanie współpracy między Uczelnią a WZPN.

W dniach 10-12 lipca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

12 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Ekonomii. Uroczystość miała miejsce w Auli UAM.

12 lipca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Zarządzania. Uroczystość odbyła się w Auli UAM.

11 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Ekonomii. Uroczystość miała miejsce w Auli UAM.

8 lipca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Gospodarki Narodowej w Warszawie.

7 lipca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
W tym samym dniu Rektor przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Jubileuszu 90-lecia UEP, które miało miejsce w sali 103.

5 lipca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystościach absolutoryjnych Wydziału Towaroznawstwa oraz Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Uroczystości miały miejsce w Auli UAM.

4 lipca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Zarządzania. Uroczystość odbyła się w Auli UAM.

3 lipca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z prof. Anastasiyą Marchlevą z D. Tsenov Academy of Economics - Svishtov w Bułgarii. Tematem spotkania była współpraca między uczelniami.     

3 lipca  2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął Panią Ruth Cohen-Dar, Wiceambasador Izraela w Polsce. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski.
Następnie Rektor prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciejem Żukowskim, uczestniczył w uroczystym zakończeniu kolejnej edycji Doctoral Seminars in English, które odbyło się w sali 236.