16 lipca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Towaroznawstwa. Uroczystość odbyła się w Auli UAM.


15 lipca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wręczył nagrodę Fair Play w Międzynarodowym Turnieju Tenisowym Challenger ATP.


12 lipca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości inauguracyjnej Szkoły Letniej dedykowanej dla studentów z Chin. Wydarzenie miało miejsce w sali 111A. 


W dniach od 8 do 10 lipca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Rektorem Elektem prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, wzięli udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, którego gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.


10 lipca 2016 roku Prorektor ds.Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Zarządzania. Uroczystość odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.


10 lipca 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Zarządzania. Uroczystość odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.


9 lipca 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Uroczystość odbyła się w Auli UAM.

W tym samym dniu Prorektor Jacek Mizerka wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Ekonomii. Uroczystość odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.


5 lipca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, które odbyło się w Sali Historii UEP.


4 lipca 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Rektorem-Elektem prof. Maciejem Żukowskim uczestniczył w spotkaniu z Pełnomocnikami Rektora w sali 103.


4 lipca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości inauguracyjnej Szkoły Letniej dedykowanej dla studentów z Tajlandii. Wydarzenie miało miejsce w sali 111A.


1 lipca 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył The SECOND International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance. Konferencja odbyła się w sali 417A.