29 lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Rady Mentorów, które miało miejsce w Urzędzie Miasta Poznania.

26 lutego 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP odebrał nagrody w kategorii „gadżet promocyjny wspierający rekrutację” oraz „fanpage uczelni na Facebooku” podczas uroczystej Gali konkursu Genius Universitatis PERSPEKTYWY 2016, która odbyła się w Warszawie.

26 lutego lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Po południu Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Piotra Wrońskiego, który przez kilkanaście lat był członkiem zarządu Fundacji "Kadry dla Wielkopolski ".

25 lutego 2016 roku - w drugim dniu obchodów VIII DNI UEP - Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył wernisaż pokonkursowej wystawy plakatów studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod hasłem pt. „Paradoks rynku. Dlaczego woda jest tańsza od diamentów?”

Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Przyjaciół i Sympatyków Uczelni na VIII Gali UEP, połączonej ze spektaklemTeatru Muzycznego w Poznaniu pt. „Nie ma jak lata 20., lata 30.”. Uroczystość miała miejsce w auli UEP.

24 lutego 2016 roku prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zainaugurował VIII DNI UEP, których myślą przewodnią jest miastotwórcza rola uniwersytetów. Cykl spotkań i warsztatów miał miejsce w budynku CEUE. W inauguracji uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski.

24 lutego 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP przy udziale Biura Współpracy z Biznesem, wziął udział w spotkaniu
z Panem Prezesem Mirosławem Kowalikiem oraz przedstawicielami firmy Enea S.A. w sprawie przyszłej współpracy.

23 lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął przedstawicieli z Nevada Governor`s Office of Economic Development (GOED). W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Edukacji i Studentów, prof. Jacek Mizerka.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes w sali 103 A.

22 lutego 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP przy udziale Biura Współpracy z Biznesem, wziął udział w spotkaniu
z przedstawicielami firmy KPMG w sprawie przyszłej współpracy.

22 lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał gości podczas Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej zorganizowanego przez Telewizję Polską i Narodowy Bank Polski w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP. W uroczystości udział wzięli Prorektorzy: prof. Maciej Żukowski i prof. Jacek Mizerka. 


19 lutego 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w Posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

18 lutego 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w programie porannym telewizji TVP Info w Poznaniu. Tematem spotkania był organizowany na UEP Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się 22 lutego br., w CEUE.

18 lutego Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Wojewodą Wielkopolskim Panem Zbigniewem Hoffmannem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów, prof. Jackiem Mizerką podjął Akademickich Mistrzów Polski w szachach. Spotkanie odbyło się w sali 103.

Następnie Panowie Rektorzy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Kalasoft.
Po południu Rektor przewodniczył posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W spotkaniu udział wziął także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Maciej Żukowski.16 lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia podjął Pana Szymona Trzebiatowskiego z Volkswagen Poznań Sp. zo.o. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy.
Po południu Rektor uczestniczył w spotkaniu z dr. Waldemarem Szwarczyńskim Prezesem Firmy Biofarm Sp.zo.o..

11 lutego 2016 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP przy udziale Biura Współpracy z Biznesem, wziął udział w spotkaniu
z przedstawicielami firmy MPK w Poznaniu Sp. z o. o. w sprawie przyszłej współpracy.

10 lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu okolicznościowym w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu przez insp. dra Rafała Batkowskiego.

8 lutego 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kapituły XII edycji konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktoranckie obronione na poznańskich uczelniach. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta w Poznaniu.

6 lutego 2016 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorami wziął udział w Balu Seledynowym, który odbył się w Auli UEP.

foto:Waldemar Wylegalski
5 lutego 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w IV Konferencji Biegów Wielkopolskich zorganizowanej przez Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji.Konferencja odbyła się w biurze zawodów nad Jeziorem Maltańskim.

4 lutego 2016 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył drugi dzień spotkań Spółek Celowych na UEP, które miało miejsce w budynku CEUE.

3 lutego 2016 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył spotkanie Spółek Celowych na UEP, które miało miejsce w budynku CEUE.

3 lutego 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości pogrzebowej prof. dr. hab. Zbigniewa Krasińskiego, prof. nadzw. UEP. Pogrzeb odbył się na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

2 lutego 2016 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w inauguracji Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP. Uroczystość odbyła się sali 1511 w Collegium Altum.