Katedra Badań Operacyjnych

Nasze sukcesy:

  1. W prestiżowym czasopiśmie European Journal of Combinatorics (JCR IF: 0,653) ukazał się artykuł pt.:Group Sum Chromatic Number of Graphs, którego współautorem jest dr Marcin Anholcer.
  2. W dniach 21 -25 marca 2016 r. w Słowacji odbyła się międzynarodowa konferencja Naukowa The 5th International Virtual Conference 2016 (ICTIC 2016). W Komitecie Naukowym Konferencji uczestniczył prof. dr hab. Krzysztof Piasecki.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr


9.3.2016
Dr Jerzy Kaźmierczyk – sekretarz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - wziął udział w posiedzeniu Rady, które odbyło się w murach UEP. Spotkaniu przewodniczył Pan Prof. zw. dr hab. Marian Gorynia – Przewodniczący Rady. Bezpośrednio po posiedzeniu Rady odbyło się seminarium naukowe, którego tematem były „Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce”. Seminarium było współorganizowane przez Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN.


23.3.2016
Dr Jerzy Kaźmierczyk – sekretarz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - wziął udział w debacie, która odbyła się 23.3.2016 w siedzibie PTE na Nowym Świecie w Warszawie. Debata była zatytułowana: „Nowa Rada Polityki Pieniężnej – Nowa Polityka Pieniężna(?). O czym powinni wiedzieć nie tylko ekonomiści, ale i obywatele”. W spotkaniu wzięli udział obecni i byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Więcej informacji na temat projektu można zaleźć na internetowej stornie projektu: http://monitoringkandydatow.org.pl/?page_id=5


10.3.2016
Dr Jerzy Kaźmierczyk – członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze – wziął udział w posiedzeniu Prezydium PTE oraz w posiedzeniu Zarządu PTE. Podczas spotkań dyskutowano nad planami rozwoju Towarzystwa oraz sprawozdaniem za 2015 rok.


Katedra Ekonomii Matematycznej


W dniach 2-6.03.2016 r. gościem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Katedry Ekonomii Matematycznej (KEM) był prof. Jean-Christophe Poutineau z Uniwersytetu Rennes 1 w Rennes. W trakcie pobytu w KEM prof. J.-Ch. Poutineau odbył konsultacje z dr Karoliną Sobczak (modelei DSGE) i dr hab. Krzysztofem Malagą, prof. nadzw. UEP (numer 3/2016 STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, nr 1/2016 Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise, wspólna monografia - wszystkie w języku francuskim) wygłosił cykl wykładów dla doktorantów WIGE nt."An Introduction to the DSGE Models", "Empirical illustration. Poland through the lens of the NK3eq model".


Katedra Matematyki Stosowanej


6.02 - odbył się Financial Engineering Day, zorganizowany przez studentów z Koła Naukowego Inżynierii Finansowej, pod opieką dra Marcina Bartkowiaka.

13.03 - studenci z Koła Naukowego Inżynierii Finansowej (pod opieką dra Marcina Bartkowiaka) reprezentowali specjalność Inżynieria Finansowa na "Dniu Kadnydata".

19.03 - odbył się II etap konkursów "Złota Żaba" i "Złota Żabka", którym patronuje Katedra Matematyki Stosowanej.

23.03 - pracownicy Katedry Matematyki Stosowanej (dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, dr Marcin Bartkowiak, dr Blanka Łęt, dr Agata Kliber i dr Aleksandra Rutkowska) wzięli udział w seminarium szkoleniowym "MATLAB w zarządzaniu ryzykiem". Seminarium zostało zorganizowane przez panią dr Aleksandrę Rutkowską z Katedry Matematyki Stosowanej, w związku z planowanym zakupem oprogramowania przez naszą uczelnię. Odbyło się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych, a poprowadził je pan Remigiusza Lipiec, inżynier aplikacji oraz pani Jadwiga Horoszkiewicz-Kurnyta.


Katedra Technologii Informacyjnych


1 marca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach zespołu recenzentów artykułów zgłoszonych na międzynarodową konferencję The 4th International Conference on User Science and Engineering 2016 i-USEr 2016, Melaka (Malaysia), która odbędzie się w dniach 23 – 25 sierpnia 2016 r.

 

2 marca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 10th International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing CGVCVIP 2016, która odbędzie się w Funchal, Madeira (Portugalia), w terminie od 2 do 4 lipca 2016 r.

 

2 marca 2016

Dr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej. W uroczystości wziął także udział promotor rozprawy doktorskiej dr. inż. Jakuba Flotyńskiego, dr. hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP. Dr. inż. Jakub Flotyński otrzymał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem na podstawie rozprawy Semantyczne modelowanie interaktywnych treści 3D, obronionej 8 grudnia 2015 przed Radą Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

29 lutego 2016

W dniu 29 lutego br. prof. Cellary uczestniczył w Montevideo (Urugwaj) w spotkaniu ekspertów Expert Group Meeting on Knowledge Societies and the 2030 Sustainable Development Agenda, którego organizatorami były UNESCO IFAP, UNU-EGOV oraz AGESIC.

 

1 marca – 3 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w międzynarodowej konferencji The 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2016, która odbyła się pod hasłem “Transparent and Accountable Governance for 2030 Sustainable Development Agenda” w Montevideo (Urugwaj) w dniach od 1 do 3 marca 2016. Organizatorami były takie instytucje jak United Nations University – Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance UNU-EGOV, Agency for Electronic Government and Information Society AGESIC oraz UNESCO. Prof. Cellary pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego, wygłosił wykład wiodący (ang. keynote speech) zatytułowany "Big Data Analysis – a Challenge to Justice". Ponadto wziął udział w dyskusji panelowej pt. "Big data era: better living and less freedom?" oraz przewodniczył sesji zatytułowanej "Public Service Innovation". Prof. Cellary uczestniczył również jako członek Komitetu Sterującego w sesji zamykającej konferencję, podczas której ogłoszono, że następna edycja ICEGOV odbędzie się w New Delhi w Indiach.

 

11 marca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.

 

14 marca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach zespołu recenzentów artykułów zgłoszonych na międzynarodową konferencję The 24th WSCG International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2016, która odbędzie się w Pilźnie (Czechy) w terminie od 30 maja do 3 czerwca 2016 r.

 

15 marca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Technicznego międzynarodowej konferencji The 22nd International Conference on Virtual Systems & Multimedia VSMM 2016, która odbędzie się w Kuala Lumpur w terminie od 17 – 21 października 2016. Organizatorem konferencji jest międzynarodowe stowarzyszenie Virtual Systems and Multimedia Society, którego członkiem jest prof. Walczak.

 

15 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Chmura w bankach spółdzielczych"  na Zgromadzeniu Prezesów Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB, do której należą 203 banki spółdzielcze.

 

17 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

21 marca 2016

Uchwałą Senatu UEP nr 69/2016 dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, został powołany na funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.

 

22 marca 2016

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w Radzie Programowej XI Kongresu Gospodarki Elektronicznej, który odbędzie się w Warszawie w dniu 28 czerwca 2016. Organizatorem Kongresu jest Związek Banków Polskich.


23 marca 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.


Katedra Zarządzania Międzynarodowego


  • Prof. Henryk Mruk przygotował recenzję pracy doktorskiej autorstwa Agnieszki Hat pt. „Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych”, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Sławomira Smyczka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, maszynopis, Katowice 2015, s. 292
  • Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „ Zasady i techniki negocjacji na rynku stomatologicznym cz. IV, Stomatologia, 2/2016, s 58 - 62
  • W dniu 4 marca 2016 roku, Rada Wydziału Gospodarki międzynarodowej nadała doktorat mgr. Jarosławowi Przybyle, którego promotorem był prof. dr hab. Henryk Mruk
  • Na „Drzwi otwarte”, w dniu 13 marca, prof.. dr hab. Henryk Mruk przygotował cztery filmy promujące prowadzona na WGM przedmioty. Filmy są także dostępne na You Tube
  • W dniu 23 marca, w Sali 111, prof.. dr hab. Henryk Mruk przeprowadził pierwszy wykład dla klasy akademickiej , klasy 1b XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu