Uniwersytet III Wieku

Regulamin Studiów

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "ERGA OMNES" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu