Władze Szkoły Doktorskiej na Université de Guyane (l’UG - https://www.univ-guyane.fr/) zatwierdziły kandydaturę prof. dr hab. Krzysztofa Malagi jako recenzenta i członka Komisji Doktorskiej rozprawy  doktorskiej M. ALAJDI  nt. Migration, efficacité des structures et déséquilibre de développement en Guyane, powstałej pod kierunkiem naukowym  prof. Paula CHIM-ROSELLE. Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w br. na Université de Guyane.

Szkoła Doktorska i władze UG zabiegają o współpracę doktorantów i pracowników UG ze stowarzyszeniem Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) oraz czasopismem Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF), w których prof. Krzysztof Malaga pełni rolę dyrektora naukowego i redaktora naczelnego.