• 6.04.2022 w trakcie II International Conference EUSEC “New challenges for the security of public finances - the situation before and after the COVID-19 pandemic” wygłoszony został referat "The consequences of envelope wages in a defined-contribution pension system – the case of Poland”, autorstwa J. Sawulski,  J.Ratajczak-Leszczyńska,  M. Bartkowiak.
  • W dniu 8.04.2022 na konferencji międzynarodowej 39th EBES CONFERENCE w Rzymie przedstawiono wspólny artykuł Katarzyny Włosik, Blanki Łęt, Konrada Sobańskiego  i Wojciecha Świdra pt. How to Win the Race? Determining the Success Factors for Stablecoins.
  • 22.04 odbyło się otwarte posiedzenie KMS, z udziałem zaproszonych gości z Instytutu oraz spoza Instytutu, w trakcie którego pan magister Jakub Morkowski zaprezentował wyniki swojej rozprawy doktorskiej. Zebranie zakończyło się wyrażeniem poparcia dla rozprawy pana Morkowskiego.
  • 22.04 pani dr hab. Agata Kliber wzięła udział, jako recenzent, w publicznej obronie rozprawy doktorskiej pana magistra Jakuba Rybackiego pt. Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions – evidence from macroeconomic forecasting and policymaking napisanej pod kierunkiem pana profesora Dobromiła Serwy (SGH). Obrona odbyła się w formie zdalnej.
  • W ramach programu Klasy Akademickie pracownicy KMS wygłosili następujące wykłady:  26.04, II LO, pani dr Aleksandra Rutkowska: "Inwestor NIEracjonalny, czyli jak zarobić na ekonomii behawioralnej"; 29.04, II LO, pani dr Blanka Łęt: "29.04 w ramach programu Klasy Akademickie pani dr Blanka Łęt wygłosiła wykład w  II LO w Poznaniu pt. Matematyk się ubezpiecza, czyli kilka słów o wycenie składki ubezpieczeniowej".