W marcu ukazały się następujące publikacje pracowników KMS:
W dniach 11-12.03.2021 odbyła się międzynarodowe seminarium INFER-PUEB Workshop. W trakcie seminarium pracownicy KMS wygłosili następujące prezentacje:
  • Bartkowiak M, Perez K: "Loss-averse investment decisions based on forecasts of open-end fund performance using artificial neural networks"
  • Kliber A, Świerczyńska K: "From speculation to survival technique – the role of bitcoin in different economic circumstances based on the analysis of selected African countries"