Archiwum 2013

ZP/017/13

Sukcesywna dostawa toreb bawełnianych z nadrukiem
Oferty należy składać do dnia  16 kwietnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Joanna Stryszyktel.: 61 856 9289
Iwona Cieślik tel.: 61 856 9288
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 134604-2013