Archiwum 2013

ZP/066/13

Obsługa techniczna (kontrakt serwisowy) cyfrowego urządzenia drukującego Xerox XC 560 z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  14 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B
 
w sprawach merytorycznych:

Sławomir Stawny tel. 61 856 38 36

w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 316544 - 2013