Archiwum 2013

ZP/112/13

Dostawa wyposażenia studia multimedialnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  16 grudnia 2013 r. do godz. 11:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Waldemar Rydzak tel. 61 856 95 09

Artur Żurek tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
nr publikacji w BZP: 465502 - 2013