Uczymy już od 34 712 dni
Zamówienia Publiczne

Dni wolne w 2021 roku: 4 maja, 4 czerwca, 2 listopada, 12 listopada, 24 grudnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że 4 maja, 4 czerwca, 2 listopada, 12 listopada oraz 24 grudnia 2021 r. są dla pracowników administracji UEP dniami wolnymi od pracy.