Ogłoszenia

ZP/002/15

Wynik postępowania
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  13 lutego 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Renata Stefaniak  tel.: 61 856 92 52

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 16021-2015