Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/003/18

Wynik postępowania

Remont pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP: 507219-N-2018