Ogłoszenia

ZP/009/17

Remont pomieszczeń w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  59742 - 2017