Ogłoszenia

ZP/011/19

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 03 czerwca 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Bolesław Lemke, Renata Różańska - Piwecka

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska