Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/014/18

Wynik postępowania

Remont Domu Studenckiego Feniks przy ul. Dożynkowej 9F w Poznaniu – II Piętro
Oferty należy składać do dnia 8 maja 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr ogłoszenia w BZP: 547900-N-2018