Ogłoszenia

ZP/014/19

Wynik postępowania

Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Florian Cieślewicz

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz