Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/020/19

Wynik postępowania

Zakup i dostawa wraz z instalacją systemu nagłośnienia Auli UEP

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Przemysław Grzeszczak

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz