Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/024/18

Wynik postępowania

Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 10:00 zmiana na 20 lipca 2018.r do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP:583502-N-2018
 nr publikacji w BZP: 500164771-N-2018