Ogłoszenia

ZP/029/15

Wynik postępowania
Oferty należy składać do dnia  30 kwietnia 2015 r. do godz. 08:00
                                                  06 maja 2015 r. do godz. 08:00
                                                  08 maja 2015 r. do godz. 08:00

w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 91992 - 2015