Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/036/18

Wynik postępowania

Zapewnienie dostępu  do usług sportowo-rekreacyjnych

Oferty należy składać do dnia 12 13 września 2018 r. do godz. 11:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Beata Wawrzyniak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP: 612317-N-2018
nr publikacji w BZP:500216953-N-2018