Ogłoszenia

ZP/040/18

Wynik postępowania

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2019
Oferty należy składać do dnia   31 października 7 listopada 2018 r. do godz. 8:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Jolanta Wardaszko

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka