Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/044/16

Dostawa dostępnych w prenumeracie czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2017 roku

Oferty należy składać do dnia 20 26 października 2016 r. do godz. 08:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Maria Jolanta Wardaszko tel. 61 854 33 52

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 

Publikacja w BZP: 322291 z dnia 12.10.2016 r.