Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/045/16

Dostawa terminali komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dysków SSDOferty należy składać do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak, tel.: 61 856 92 71

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 345722 - 2016