Uczymy już od 34 578 dni
Ogłoszenia

ZP/046/17

unieważnienie postępowania

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  625728-N-2017