Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/054/18

Unieważnienie postępowania

 

Szkolenia językowe dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 
Oferty należy składać do dnia   07 grudnia 2018 r. do godz. 8:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Jolanta Szydłowska

 Lena Leńczowska   

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska