Ogłoszenia

ZP/086/15

Wynik postępowania

Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach i domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2016 roku.
Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Grzegorz Bartkowiak tel.: 61 854 30 65  - w zakresie usług porządkowych oraz obsługi szatni w budynku C przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu (część A zamówienia), w budynku B przy al. Niepodległości 12 (część B zamówienia), w budynku CEUE przy ul. Towarowej 55 (część C zamówienia), w budynku SPNJO przy

ul. Taczaka 9 w Poznaniu (część D zamówienia).

Jarosław Wojciechowskitel.: 61 866 03 31 - w zakresie usług porządkowych Domu Studenckiego Atol i Archiwum (część E zamówienia).

Renata Różańska - Piwecka tel. 61 820 04 11 – w zakresie usług porządkowych Domu Studenckiego Dewizka i Domu Studenckiego Feniks (część F zamówienia).

Renata Rabijewska tel.: 61 856 95 66 - w zakresie usług porządkowych w mieszkaniach służbowych ( część F zamówienia).

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w DZUUE: .................-2015