Ogłoszenia

ZP/091/15

Dostawa oprogramowania do Pracowni Energetyki Odnawialnej
Oferty należy składać do dnia  23 listopada 2015 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 307038 - 2015