Ogłoszenia

ZP/100/15

Wynik postępowania

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2016 roku.

Oferty należy składać do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

          Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89

          Sebastian Halaburda tel. 61/856-95-96

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 323090-2015