Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/12/15

Usługa cateringowa w Dolsku (konferencja zamknięcia projektu) w ramach projektu „PWP Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej”(nr POKL.04.01.01-00-088/13), realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 18 maja 2015 r. do godz. 12:00

Informacji udziela:
Marta Sprada
tel. 61 856 90 86
e-mail: marta.sprada@ue.poznan.pl