Zapytania ofertowe

przeprowadzenie szkolenia z zakresu diagnozy kompetencji metodą Heymansa-Wiersmy - 2

Wynik

przeprowadzenie szkolenia z zakresu diagnozy kompetencji metodą Heymansa-Wiersmy dla pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”


1)      Oferta powinna być dostarczona listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 19/12/2016 r. do godz. 8:00.

2)      Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA-SZKOLENIE Z ZAKRESU DIAGNOZY METODĄ HEYMANSA-WIERSMY” na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dział Marketingu (Budynek A, p. 234a)

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

albo przesłać na adres e-mail: monika.magdziarek@ue.poznan.pl   w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79