Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

przygotowanie i wydruk plakietek (naklejek) informacyjnych w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”


Oferta powinna być dostarczona osobiście, listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 18/08/2015 r. do godz. 15:00 na adres Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych, pokój 107, budynek B, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub przesłana na adres zp@ue.poznan.pl.