Zapytania ofertowe

ZO-20-17 Zakup lamp do projektora

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego lamp do projektora Mitsubishi XL5900LU

 

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 05.05.2017 r. do godz. 14:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – lampy do projektora Mitsubishi XL5900LU”.

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79