Zapytania ofertowe

ZO-33-18 usługi hotelowe i restauracyjne w ramach organizacji Strategic Simulation Game dla Programu MBA Poznań-Atlanta

Uwaga zmiana terminu skałdania ofert
Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 07.06.2018 do godz. 12:00  w Kancelarii, budynek B,
pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi hotelowe i restauracyjne dla MBA Poznań -Atlanta