Zapytania ofertowe

ZO-42-18 Wykonanie tłumaczeń pisemnych

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczeń pisemnych tekstów i dokumentów z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski

Ofertę należy złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/42/18 nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.