Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-72-17 wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu toalet w budynku C przy ul. Towarowej 53, w Poznaniu

Oferty z podaniem ceny i terminu realizacji (w tygodniach od daty podpisania umowy) należy składać w Dziale Technicznym UEP (budynek A przy al. Niepodległości 10, pokój 0040 (przyziemie) do dnia 18 października 2017 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2017 r. o godz. 901 w tym samym pokoju.
Pliki do pobrania