Zapytania ofertowe

ZO-82-17 dostawa oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite 2017

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia 29.11.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite 2017”.